Szkolenie dla ajentów sklepików szkolnych

Termin: 
14.11.2015 (sobota), 10.00 do 13.00
28.11.2015 (sobota), 10.00 do 13.00
05.12.2015 (sobota), 10.00 do 13.00