Zagrożenia współczesnego ucznia - szkolenie dla nauczycieli

Termin: 
08.04.2016 (piątek), 9.00
19.04.2016 (wtorek), 9.00
20.04.2016 (środa), 9.00
26.04.2016 (wtorek), 9.00
27.04.2016 (środa), 9.00
29.04.2016 (piątek), 9.00