Młodzież w Formie - niecodzienne lekcje WF-u

Termin: 
09.05.2016 (poniedziałek), 9.00 do 13.05.2016 (piątek), 13.00
15.05.2016 (niedziela), 12.00 do 13.30