Słowa mają moc - warsztaty dla nauczycieli

Termin: 
23.03.2017 (czwartek), 10.00
31.03.2017 (piątek), 11.30