Rusza kampania społeczna „Nic przez telefon”

17 stycznia 2020 r. zapraszamy do Barbary na konferencję prasową połączoną z wykładem otwartym profesora Jana Miodka, poświęconym manipulacjom językowym. Wydarzenie jest częścią kampanii społecznej „Nic przez telefon”, która ma na celu ostrzeganie przed oszustami, wykorzystującymi telefon jako narzędzie do wyłudzania pieniędzy.

Wydarzenie rozpocznie konferencja prasowa połączona z prezentacją Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, obrazującą skalę przestępstw oraz technikę działania złodziei. Natomiast wykład profesora Jana Miodka poruszy zagadnienia z obszaru manipulacji językowej, wpływającej na budowanie zaufania z rozmówcą.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu wszystkich wrocławian, zainteresowanych problemem wyłudzeń drogą telefoniczną, wykorzystywaną przez naciągaczy.

Kampania objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia. Wydarzenie organizują: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Komenda Miejska Policji we Wrocławiu we współpracy z partnerami.

Harmonogram wydarzenia:
17 stycznia 2020 r., Barbara (ul. Świdnicka 8B)
16:30 – rozpoczęcie konferencji prasowej obrazującej skalę przestępstw telefonicznych oraz techniki działania
złodziei;
17:00 – wykład profesora Jana Miodka poświęcony manipulacjom językowym.
17:30 – zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i zakończenie wydarzenia.

Aktualne informacje na temat wydarzenia, a także samej kampanii można także znaleźć na: facebook.com/RozwojSpoleczny

Termin: 
17.01.2020 (piątek), 16.30 do 17.30