O skutecznej komunikacji i pracy zespołowej - szkolenie

Termin: 
22.11.2014 (sobota), 10.00 do 15.00