"Pokolenie Y, pokolenie X" - warsztaty komunikacyjne

Termin: 
26.03.2015 (czwartek), 17.00 do 19.00
28.04.2015 (wtorek), 17.30 do 19.30