Komunikacja w promocji zdrowia i profilaktyce zdrowotnej - szkolenia dla koordynatorów

Termin: 
01.04.2015 (środa), 9.00 do 12.00
13.04.2015 (poniedziałek), 9.00 do 12.00
22.04.2015 (środa), 9.00 do 12.00