Miejskie Centrum Wolontariatu

Miejskie Centrum Wolontariatu w obecnej formie działa od września 2011 r. Zajmuje się organizacją działań związanych z wolontariatem na terenie miasta Wrocławia.

Działania Miejskiego Centrum Wolontariatu obejmują kilka obszarów:

  • za pośrednictwem strony internetowej wolontariat.wroclaw.pl kontaktujemy ze sobą kandydatów na wolontariuszy z organizacjami i instytucjami, które ich poszukują,
  • prowadzimy cykliczne szkolenie "ABC wolontariatu" dla kandydatów na wolontariuszy, na którym poruszane są takie tematy jak: prawne aspekty wolontariatu, motywacja do działania, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, aktualne oferty wolontariatu,
  • raz w roku organizujemy Miejskie Dni Wolontariatu - serię bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez trenerów z firm i instytucji w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • wydajemy i dystrybuujemy bezpłatny periodyk "Gazeta Wolontariatu”, który współtworzony jest we współpracy z wrocławskimi organizacjami i instytucjami,
  • prowadzimy punkt informacyjny o wolontariacie i instytucjach pomocowych na terenie Wrocławia,
  • współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i firmami, promując idee wolontariatu, dzieląc się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tej dziedzinie.