Miesiąc Rodziny

Kumulacja wydarzeń poświęconych rodzinie: pikniki z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca. Animacje dla rodzin, konkursy, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, warsztaty poświęcone dobremu rodzicielstwu. Integracja środowisk działających na rzecz rodzin.