Wrocławskie Biura Porad Obywatelskich

Program wsparcia mieszkańców Wrocławia w zakresie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, skierowany przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach programu Gmina Wrocław zaprosiła do współpracy organizacje pozarządowe, które tworzą obecnie sieć Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich. Wrocławianie mogą w nich skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawników i mediatorów oraz uczestniczyć w szkoleniach z zakresu prawa i alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Wrocławskie Biura Porad Obywatelskich świadczą bezpłatną pomoc w zakresie porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych, gwarantują rzetelność, poufność i profesjonalizm świadczonych usług, działają w ramach gminnego systemu pomocy i jednolitych standardów*.

Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu
ul. Karola Szajnochy 12
tel. 71 344 84 39, e-mail:bpo@bpo.wroclaw.pl
Dni udzielania porad:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-16.00
czwartek 10.00-18.00
piątek 10.00-16.00

Fundacja „Dajmy Szansę”
ul. Piłsudskiego 95, I p.
tel. 71 3468820, e-mail:dajszanse@op.pl
Dni udzielania porad:
środa 16.00-18.00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia)

Pogotowie Mediacyjne
Fundacja „Dom Pokoju” Infopunkt Nadodrze
ul. W. Łokietka 5/1
tel. 538 208 660, e-mail:pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl
Informacja i zapisy:
poniedziałek – piątek 9.00-17.00

Stowarzyszenie „Uniconsult” Budynek Centrum Edukacji Społecznej
ul. Koreańska 1A
tel. 605 995 681, e-mail:biuro@uniconsult.pl
Dni udzielania porad:
wtorek 16.00-18.00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia)

Fundacja "Sancta Familia" we Wrocławiu
ul. Monte Cassino 64
tel. 517 453 575, e-mail:fundacja@safa.org.pl
Dni udzielania porad:
środa 17.00-20.00

Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu
ul. Ruska 46 wejście B pok. 312, II piętro
tel. 71 358 08 74, e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl
Dni udzielania porad:
poniedziałek-czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-15.00

*z wyłączeniem porad prawnych udzielnych grupom odbiorców w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.