Pogotowie Mediacyjne

Pogotowie Mediacyjne to bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Dostępna od zaraz dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Warunkiem udzielenia mediacji jest zgoda obu stron konfliktu na udział w mediacjach.

Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie. Strony mają zawsze prawo do zmiany mediatora bez podania przyczyny.

Zadzwoń lub napisz: +48 538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

Telefon jest aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł. Łokietka 5, 50-243 Wrocław

Więcej informacji na:
Fundacja Dom Pokoju

Program finansowany ze środków Gminy Wrocław.