Zagrożenia współczesnego ucznia - szkolenia dla koordynatorów ds. promocji zdrowia

Termin: 
11.03.2016 (piątek), 9.00 do 13.30
18.03.2016 (piątek), 9.00 do 13.30
22.03.2016 (wtorek), 9.00 do 13.30
05.04.2016 (wtorek), 9.00 do 13.30