Osiedla Wrocławia

INFORMACJE BIEŻĄCE:

20.09.2017
Wrocławski Kongres Rad Osiedli

Serdecznie zapraszamy wszystkich Radnych Odsiedlowych do udziału we Wrocławskim Kongresie Rad Osiedli, który odbędzie się 7 października 2017 r. w godz. 9.30-17.00 w Hali Stulecia.
W programie:
- prezentacja dyrektorów wydziałów UM Wrocławia, jednostek i spółek miejskich współpracujących z Radami Osiedli
- czas na rozmowy i dzielenie się dobrymi praktykami
- warsztaty tematyczne
• Reforma ustroju wrocławskich osiedli – Statut
• Współpraca międzyosiedlowa
• Jak rozpoznać i wykorzystać zasoby osiedlowe?

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia oraz wskazanie wybranego warsztatu. Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową na adres: ro@wcrs.wroclaw.pl do 29 września 2017 r. Więcej informacji:
Wydarzenie na Facebooku
Artykuł wroclaw.pl


19.09.2017
Spotkania ws. tzw. ustatwy antysmogowej

Szanowni Państwo, informujemy o zmianach dotyczących organizacji spotkań. Wynikają one ze zbieżności terminów spotkań o tej samej tematyce
W związku z powyższym zapraszamy na spotkania, które odbędą się: 19 września o godzinie 17.00 w budynku LO nr VII przy ul. Kruczej
21 września o godzinie 17.00 w budynku LO nr VI przy ul. Hutniczej
22 września o godzinie 17.00 w budynku LO nr XIV przy al. Brucknera
25 września o godzinie 17.00 w budynku LO nr XI przy ul. Spółdzielczej
Zachęcamy Państwa Radnych do udziału w spotkaniach.


13.09.2017
Czyste powietrze dla Wrocławia - spotkania informacyjne dla samorządów Osiedli

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza przedstawicieli samorządów Osiedli, na czele z Przewodniczącymi Rad Osiedli i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, na spotkanie informacyjne na temat jakości powietrza we Wrocławiu. Spotkanie organizowane jest w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi, dotyczącymi propozycji uchwały "antysmogowej" ogłoszonymi przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Miejsce spotkania: WCRS pl. Dominikański 6, p. II sala 210

Termin (prosimy o deklaracje wyboru jednego z trzech proponowanych terminów): 19 września godzina 17.30 21 września godzina 17.30 22 września godzina 12.30

Planowany czas spotkania: 2h - część pierwsza: prezentacja przygotowana przez Departament Zrównoważonego Rozwoju (ok. 1h) - część druga: dyskusja (ok. 1h)

Prosimy o przybycie maksymalnie trzyosobowej delegacji samorządu Osiedla.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajduje się w sekcji ZAŁĄCZNIKI


05.09.2017
Nowy wzór formularza oferty

W sekcji dokumentów do pobrania znajduje się formularz oferty realizacji zadania społecznego. Przekazujemy go w formie .docx oraz .pdf
Najnowsze dokumenty, dla Państwa wygody, znajdują się u góry listy dokumentów.


20.07.2017
Nowe wzory dokumentów

W sekcji dokumentów do pobrania przekazujemy najnowsze wersje niezbędnych dokumentów i formularzy. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz stosowanie tych wzorów przy składaniu wniosków


20.06.2017
Warsztaty szkoleniowe dla radnych osiedlowych

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na warsztaty szkoleniowe z zakresu obsługi prowadzonej na rzecz osiedli, a dotyczącej przede wszystkim spraw finansowych i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na zadania społeczne.
Tematyka szkolenia:
- przygotowanie planu wydatków finansowych osiedla oraz jego zmian,
- opis dokumentów księgowych
- procedura przygotowywania umów
- formalności związane z pobraniem i rozliczeniem zaliczki
- możliwości uzyskania dodatkowych środków
- zasady techniki prawodawczej przy podejmowaniu uchwał
- obowiązek składania sprawozdań merytorycznych i finansowych

Terminy szkoleń: 26, 28 i 30 czerwca wg harmonogramu dla poszczególnych osiedli - kliknij
Godziny: 16.00-18.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210 (II piętro)

Prowadzący szkolenie: pracownicy działu obsługi osiedli Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
Szkolenie odbywa się w oparciu o zapisy sformułowane w dokumentach: zasadach obsługi osiedli oraz procedurze pozyskiwania dodatkowych środków.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności Przewodniczących Zarządów Osiedli, Skarbników oraz Przewodniczących Rad.

Zapisy: mailowe (edyta.ruszkiewicz@wcrs.wroclaw.pl) lub telefoniczne (71 77 24 916) w godz. 9.00-15.00 Wiedza przekazywana na szkoleniu może być także przekazana w drodze indywidualnych spotkań z pracownikami działu obsługi osiedli. Prosimy w tej sprawie o kontakt z p. Mirosławem Strzelczykiem (tel. 71 77 24 962) lub p. Wacławem Kozłowskim (tel. 77 24 963)


20.06.2017
Zasady obsługi finansowej i prawnej organów osiedli

Przekazujemy Państwu poradnik zawierający zasady obsługi finansowej i prawnej organów osiedli Poradnik. Wskazano w nim trzy przestrzenie szczególnie istotne dla prawidłowości funkcjonowania organów Osiedli: obsługę finansową, obsługę prawną oraz inwentaryzację majątku gminnego, pozostającego w dyspozycji organów Osiedla. Ponadto w niniejszym dokumencie załączono wzory druków dotyczące czynności najczęściej dokonywanych przez organy Osiedli. Załączone wzory winny ułatwić wypełnianie przez samorządy Osiedli posiadanych kompetencji oraz ujednolicić formę wykonywania tychże kompetencji przez poszczególne samorządy Osiedli, jak również usprawnić prowadzoną przez WCRS obsługę organów Osiedli.

Edytowalne wersje wzorów dokumentów dostępne są na stronie www.osiedle.wroc.pl


19.06.2017
Karty Zadań Inwestycyjnych

Szanowni Państwo,
W bieżącym roku procedura KZI zaczyna się później niż rok temu – z uwagi na wybory do Rad Osiedli, które zresztą w skali całego miasta nadal jeszcze się nie zakończyły (powtórzone wybory do RO Nadodrze). Niestety mamy też utrudnione dotarcie z informacją do wszystkich Państwa. Z uwagi na terminy zapisane w zarządzeniu, w najbliższych dniach pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Biura ds. Partycypacji Społecznej będą docierali do Państwa z informacją o KZI wszystkimi dostępnymi nam narzędziami komunikacyjnymi.
W linku przekazuję zarządzenie prezydenta dotyczące procedury kart zadań inwestycyjnych - KZI

Poniżej - wśród dokumentów do pobrania - znajduje się plik KZI_tabela (dla pewności, że właściwie się otworzy - w dwóch różnych formatach), w którym jest tabele, jej celem jest ułatwienie opisanie zadań inwestycyjnych przez Państwa.
Na zgłoszenie zadań inwestycyjnych macie Państwo czas do 7 lipca br. Zadania w formie wypełnionej tabeli zaproponowanej w załączniku, powinny trafić do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w formie papierowej (kopie można wysłać także na adres mailowy: miroslaw.strzelczyk@wcrs.wroclaw.pl). Termin określony w zarządzeniu jest nieprzekraczalny. Jedno osiedle może zgłosić maksymalnie 3 zadania, które powinny być uszeregowane według kategorii ważności. W chwili obecnej, kwota planowana na realizację KZI nie jest większa niż w poprzednim roku, czyli wynosi 3 mln PLN. Ponieważ obecnie trwają spotkania z samorządami osiedlowymi oraz dyskusja dotycząca przyszłych kompetencji Rad Osiedli, jeśli ona wzrośnie, zostaniecie Państwo poinformowani o tym w ostatnim kwartale 2017 r.

Poniżej w wersji skróconej jeszcze raz przedstawię jak będzie wyglądała procedura KZI w roku 2017: - KZI powinno zostać złożone do WCRS do 7 lipca
- jedno osiedle może złożyć maksymalnie 3 zadania inwestycyjne, uszeregowane według kategorii ważności
- ich weryfikacją zajmą się jednostki merytoryczne w stosunku do zgłoszonych przez Państwa zadań a potrwa ona do jesieni 2017
- zadania zostaną wpisane do budżetu miasta na 2018r. a następnie przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia w momencie uchwalenia budżetu miasta na 2018r. co nastąpi zapewne na koniec grudnia 2017 r.
- informacja które zadania zostały wybrane do realizacji otrzymacie Państwo do końca stycznia 2018 r. z WCRS
- realizacja zadań wybranych do realizacji nastąpi w roku 2018
Jednocześnie informuję, że trwają prace informatyczne nad przygotowaniem aplikacji do składania KZI. Z wiedzy którą posiadam w chwili obecnej wynika, że powinna ona działać w kolejnej edycji KZI - w roku 2018. Mam też nadzieję, ze do tego czasu ostatecznie ustalimy jak ten proces będzie funkcjonował we Wrocławiu


10.05.2017
Szkolenia dla radnych

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zorganizuje dla Radnych wrocławskich Osiedli nowej kadencji szkolenia z zasad obsługi finansowej w okresie 26-30 czerwca br. Szczegółowe informacje zostaną przekazane po ukonstytuowaniu się Zarządów Osiedli.


Pierwsze sesje Rad Osiedli

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pierwszych sesji dla nowo wybranych radnych osiedlowych. Porządek obrad sesji znajduje się w piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Harmonogram oraz porządek obrad zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia


Projekty planu wydatków Osiedli na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że do dnia 1 września 2016 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do WCRS projekty planów wydatków Osiedli na 2017 rok. W tym celu należy wypełnić formularz "Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków na 2017 rok Osiedla .......................... - załącznik do Uchwały Nr....... Zarządu Osiedla ......... w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków" i przekazać wraz ze stosowną uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do WCRS lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: info@wcrs.wroclaw.pl (formularze do pobrania w załącznikach). Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.


Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

W bieżącym roku 36 samorządów Osiedli (76%) złożyło 106 kart zadań inwestycyjnych - pobierz dokument - link. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 maja 2016r. każde z Osiedli mogło przedstawić maksymalnie 3 propozycje zadań. Aktualnie zadania wskazane w kartach poddane są weryfikacji przez jednostki merytoryczne wskazane przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wrześniu WCRS przekaże Zarządom Osiedli wstępną informację o wynikach weryfikacji zadań. Natomiast po uchwaleniu budżetu Miasta Zarządy Osiedli otrzymają ostateczną informację o inwestycjach zaplanowanych do realizacji. Bliższych informacji udziela : p. Artur Iwan tel. 71 77 24 960 lub p. Mirosław Strzelczyk tel. 71 77 24 962


W sekcji ZAŁĄCZNIK dostępne jest nowe zarządzenie i procedura przyznawania dodatkowych środków na rok 2017. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Informator dla samorządów Osiedli Nr 17

Kontynuując dotychczasowe działania na rzecz Osiedli WCRS przekazuje Państwu kolejny numer Informatora dla samorządów Osiedli. Mamy nadzieję, że Informator w nowej zmienionej formie przypadnie Państwu do gustu. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.

(informator można pobrać w sekcji ZAŁĄCZNIK).


Forum Zarządzania Miastem

Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia,
w imieniu organizatorów, tj. Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Zarządzania Miastem w ramach Strategii Wrocław 2030.
​INFORMACJE O FORUM:
Weź udział w ostatnim Wrocławskim Forum w ramach Strategii Wrocław 2030.
Tym razem będziemy dyskutować na temat przyszłości w zarządzaniu miastem. Współprowadzącymi forum będzie ze strony społecznej dr Jacek Warda, UMCS Lublin, a ze strony samorządu wrocławskiego dr Jacek Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia. Efekty spotkania mogą zostać wykorzystane w Strategii Wrocław 2030.
Data: 17 Września 2016r., w godzinach: 10:00-15:00
Miejsce: Urząd Miasta Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, II p. sala 215 (wejście od ul. Krowiej)
Na wydarzenie obowiązuje rejestracja na stronie internetowej: 2030zarządzanie - rejestracja


Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach Osiedli

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 15 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XXX/616/16 w sprawie konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w następującym zakresie:
1) przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
2) przepisów dotyczących zarządu tymczasowego osiedla;
3) przepisów dotyczących zwoływania i prowadzenia obrad rady;
4) przepisów dotyczących wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych;
5) ordynacji wyborczej do rad osiedli.
W konsultacjach, które będą trwały od 19 września do 10 października 2016 roku, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz otwartych spotkań z mieszkańcami w następujących terminach:
- 23 września 2016, godz. 17.00, Sukiennice 9, sala sesyjna
- 27 września 2016, godz. 17.00, Barbara-infopunkt, Świdnicka 8c
Dodatkowe informacje o konsultacjach można zaleźć na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach osiedli Wrocławia


Procedura przyznawania dodatkowych środków na realizację przez Osiedla Wrocławia zadania społecznego pn. "Centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży"

W sekcji ZAŁĄCZNIK dostępna jest nowa procedura przyznawania przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia dodatkowych środków na rok 2017 - wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami. Termin składania ofert przez Zarządy Osiedli upływa dnia 15 października 2016r.


Karty Zadań Inwestycyjnych

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli,
dziękujemy za przesłane propozycje zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia) informuje o zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych propozycji. Wskazane przez Zarządy Osiedli zadania podlegają dalszej analizie będącej elementem opracowywania budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W podsumowaniu pierwszego etapu weryfikacji kart zadań inwestycyjnych przekazujemy informacje wyłącznie o zadaniach, co do których posiadamy pełne opinie. Ostateczna informacja w zakresie inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie wrocławskich osiedli zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu miasta, najpóźniej w styczniu 2017 roku (§4 ust. 5 Zarządzenie nr 44/07/16 Prezydenta Wrocławia). - w sekcji ZAŁĄCZNIK dostępny jest plik "KZI2016 etap1" zawierający zestawienie. Bliższych informacji udziela : p. Artur Iwan tel. 71 77 24 960 lub p. Mirosław Strzelczyk tel. 71 77 24 962


ZałącznikWielkość
Plik zgloszenie_na_spotkanie_dot_czystego_powietrza.docx20.36 KB
PDF icon formularz_oferty_realizacji_zadania_spolecznego.pdf259.64 KB
PDF icon zarzadzenie_nr_7_2017_dyrektora_wcrs_z_dnia_19_lipca_2017.pdf829.03 KB
PDF icon procedura_przyznawania_dodatkowych_srodkow_finansowych_na_realizacje_zadan_spolecznych_przez_osiedla_wroclawia_wcrs_wersja_aktualna_z_dnia_19_07_2017.pdf1.47 MB
PDF icon protokol_z_posiedzenia_komisji_oceniajacej_wnioski_rad_osiedli_na_zadania_spoleczne_pn._wigilie_i_mikolajki_realizowane_w_2017_r_wraz_z_propozycja_podzialu_srodkow.pdf1.26 MB
PDF icon nowy_formularz_aktualizacji_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.pdf255.26 KB
Office spreadsheet icon nowy_formularz_aktualizacji_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.xls36 KB
Plik nowy_formularz_aktualizacji_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.xlsx15.33 KB
PDF icon nowy_formularz_sprawozdania_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.pdf263.74 KB
Office spreadsheet icon nowy_formularz_sprawozdania_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.xls50 KB
Plik nowy_formularz_sprawozdania_zadan_spolecznych_wcrs_-_wersja_lipiec_2017.xlsx17.44 KB
PDF icon szkolenie-terminy.pdf304.63 KB
PDF icon zasady_obslugi_organow_osiedli.pdf1016.84 KB
Microsoft Office document icon kzi_tabela.doc48.5 KB
Plik kzi_tabela.docx18.27 KB
PDF icon procedura_przyznawania_dodatkowych_srodkow_na_realizacje_zadania_spolecznego_pn_centrum_rozwoju_i_aktywnosci_dzieci_i_mlodziezy_przez_osiedla_wroclawia.pdf9.72 MB
Office spreadsheet icon projekt_planu_wydatkow_na_rok_2017_p1-_zalacznik_7stron.xls60 KB
Office spreadsheet icon projekt_planu_wydatkow_na_rok_2017_p1_-_wykaz_paragrafow.xls37 KB
PDF icon idso_nr17.pdf1.12 MB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_-_wzor_oferty_centrum_rozwoju_i_aktywnosci_dzieci_i_modziezy.doc124 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_2_-_wzor_aktualizacji_oferty_centrum_rozwoju_i_aktywnosci_dzieci_i_modziezy.doc120.5 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_3_-_wzor_sprawozdania_centrum_rozwoju_i_aktywnosci_dzieci_i_modziezy.doc103 KB
Plik formularz_oferty_realizacji_zadania_spolecznego.docx22.88 KB